07 novembre 2007

VIDEO PHẬT PHÁP ( Click vào links bên dưới xem trực tiếp )

hinhphathaoquangphatdansinh4

arrow_blue_rt_md_wht   Click vào links bên dưới xem trực tiếp

 1. Trưởng Thành - Thích Chơn Quang
  http://video.google.com/videoplay?docid=5807169999183969834
 2. Hộ Trì Chánh Pháp, Thích Chơn Quang
  http://video.google.com/videoplay?docid=2826438260513818552
 3. Tình yêu và lý tưởng 01 - Chùa Hoằng Pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4731465792623037234
 4. Tình yêu và lý tưởng 02 - Chùa Hoằng Pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=1196678033379446509
 5. Kiếp luân hồi ( phim Mỹ, rất hay đáng xem ) - Chùa Hoằng Pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1105547351541816355
 6. Trở lại đường xưa ( Tập 1, phim Việt Nam ) - Chùa Hoằng Pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1472743699583985664
 7. Trở lại đường xưa ( Tập 2, phim Việt Nam ) - Chùa Hoằng Pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8880840140778702132
 8. Báo ứng hiện đời - Phần 1 ( Phim Tàu )
  http://video.google.com/videoplay?docid=3734044122140935950
 9. Báo ứng hiện đời - Phần 2 ( Phim Tàu )
  http://video.google.com/videoplay?docid=8194829510161631672
 10. Nghịch Duyên ( Phim Tàu )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-3292717466081069843
 11. Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1 ( Phim VN - Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2725482006323266198
 12. Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2 ( Phim VN - Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7161883560376764815
 13. Lẽ thật cuộc đời ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-948782215382628108
 14. Nụ cười Di Lặc ( Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2621369849399102728
 15. Quên quá khứ để vui sống ( Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5147676832809842708
 16. Bỏ và nắm ( Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=719283762294269188
 17. Tiếng chuông thức tỉnh ( Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-832849428739438914
 18. Lợi ích của sự ăn chay ( Phim tài liệu Trung Hoa - Chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=7711515644633927472
 19. Mục đích đến chùa ( Chùa Hoàng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6778112876957704320
 20. Một chuyến hạnh ngộ ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7059158917513882196
 21. Chuyển hóa khổ đau ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=1558319623271511524
 22. Vui đời vui đạo ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=4131713759028061896
 23. Vui buồn mùa Xuân ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2166229600718512591
 24. Đối trị căng thẳng ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=678034802607359282
 25. Bốn phương pháp cảm hóa lòng người ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1225327625754710095
 26. Tẩy trần ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=727278515533344620
 27. Tham ái - 1,2 & 3 ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5280500275581013021
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8135145028260809671
  http://video.google.com/videoplay?docid=-236132967095329901
 28. Ba chặng đường tu ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6769486617692132709
 29. Khuyên tu ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1153674394179101509
 30. Cách thức trợ niệm người khi lâm chung ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6725802907206383352
 31. Liên hoa mãi ngàn đời ( Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=6951155278478337204
 32. Phật Giáo Là Gì ? ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-3727009140861012770
 33. Phật Học Vấn Đáp 01, 02, 03, 04, 05 ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=6575541119370714591
  http://video.google.com/videoplay?docid=6780437338687719576
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6334586753804687376
  http://video.google.com/videoplay?docid=8568975748419174261
  http://video.google.com/videoplay?docid=1716230899252451958
 34. Hiếu Thân Tôn Sư ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4513839336121851175
 35. Thanh Tịnh Phước Đức, 01, 02 ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8963640552307247977
  http://video.google.com/videoplay?docid=2463098613020238607
 36. Lục Hòa Lục Độ, 01, 02 ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-700387582067508164
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4796539551140573522
 37. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa, 01, 02, 03 ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1625817664120984370
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2713773114990390300
  http://video.google.com/videoplay?docid=7479053290451752843
 38. Rắn Báo Oán ( Chuyện nhân quả - Trung Quốc )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-3948729198725186341
 39. Thành Phật Chi Đạo ( Pháp sư Tịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5337686559363430295
 40. Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 01, 02, 03, 04 ( Pháp sưTịnh Không )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4691892135882667121
  http://video.google.com/videoplay?docid=231816200902558712
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2344801774929482286
  http://video.google.com/videoplay?docid=1415118371086096641
 41. Những điều người tu Tịnh độ cần biết ( Đại Đức Thích Gíac Đăng thuyết giảng )
  http://video.google.com/videoplay?docid=1906001449198908789
 42. Khai thị Phật thất khóa 43 ( Hòa Tthượng Thích Trí Quảng thuyết giảng )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-2724894524819532275
 43. Quyết định vãng sinh ( Đại Đức Thích Giác Hóa thuyết giảng - Chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7156872432164441814
 44. Hoằng pháp lợi sinh - Chùa Hoằng pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7427288929548598131
 45. Phương pháp đoạn trừ phiền não - Đại Đức Thích Viên Trí thuyết giảng, chùa Hoằng pháp
  http://video.google.com/videoplay?docid=3881238987209341124
 46. Nấc thang cuộc đời - Thích Giác Hạnh ( chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4006420614848823459
 47. Làm sao tránh thảm họa chiến tranh - Đại Đức Thích Nhuận Nghi dịch ( chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=2073597382807372582
 48. Niệm Phật siêu thoát luân hồi - ĐĐ Thích Giác Tây thuyết giảng ( chùa Hoằng pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=3923024806810199813
 49. Quách Huệ Trân vãng sanh cận đại lưu xá lợi ( 2003 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=1221498051117815292&q=vang+sanh&total=383&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
 50. Cụ Bà Triệu Vinh Phương vãng sanh lưu xá lợi
  http://video.google.fr/videoplay?docid=3877847891398878642&q=vang+sanh&total=383&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=4
 51. Địa Ngục Biến Tướng Đồ
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-9203758756644525589
 52. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
  http://video.google.fr/videoplay?docid=6612788212449377809
 53. Tu Hành ở Chùa Vạn Phật Thánh Thành
  http://video.google.com/videoplay?docid=6067611689157360789
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5827270676786445621
 54. Phật Giáo Nhân Sinh Quan và Phật giáo di dân học ( 01 & 02 )
  http://video.google.com/videoplay?docid=3804833895678416759
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6239888671410625828&total=62&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=6
 55. An tâm niệm Phật - Đại đức Thích Gíac Đăng chủ giảng ( chùa Hoằng Pháp )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-339584721038954432
 56. Vượt qua khổ đau - Khóa tu một ngày an lạc ( Hòa thượng Thích Trí Quãng )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4407185409175927320
  http://video.google.com/videoplay?docid=-7476341659608856946
 57. Nhiếp phục sợ hãi ( chương trình khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang Tân Bình )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-113403119269689015
 58. Chữ Hiếu trong đạo Phật ( chương trình khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang Tân Bình )
  http://video.google.com/videoplay?docid=3410026833461169038
 59. Niệm Phật và trị liệu ( chương trình khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang Tân Bình )
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5142847288633851131
 60. Nụ cười an lạc  ( chương trình khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang Tân Bình )
  http://video.google.com/videoplay?docid=5926432743463683688
 61. Đối diện nghịch cảnh
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1693844982536343501
 62. Hạnh khiêm tốn ( chương trình khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang Tân Bình )

  http://video.google.com/videoplay?docid=1517646175143651063

  http://video.google.com/videoplay?docid=8615445796630281808

  http://video.google.com/videoplay?docid=8927656372525262668

  http://video.google.com/videoplay?docid=-4060534275805296520
 63. Để con trưởng thành ( ĐĐ Thích Thanh Từ )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-11366631413180018&q=THICH+THANH+TU&total=246&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=0
 64. Ánh sáng Phật pháp ( chùa Hoằng pháp - Hóc Môn )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=8583469303226597829 ( kỳ 1 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-7460144748299933404 ( kỳ 2 )

  http://video.google.fr/videoplay?docid=5654274342168854421 ( kỳ 3 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-3653976522538020708 ( kỳ 4 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-135095497719770853 ( kỳ 5A )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-2669719631544108027 ( kỳ 5B )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-209476207094561328  ( kỳ 6 )   
 65. Phật pháp nhiệm màu ( chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-5975531269881368402 ( kỳ 1A )   
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-5557673732717962256  ( kỳ 1B ) 
  http://video.google.fr/videoplay?docid=6091962100393938514 ( kỳ 2 ) 
  http://video.google.fr/videoplay?docid=8196516428523044383  ( kỳ 3A )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-5937885917612215544  ( kỳ 3B )   
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-3099593997606884409  ( kỳ 4 ) 
  http://video.google.fr/videoplay?docid=7044555497479156469  ( kỳ 5 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=6182520565463505501&q=phat+phap+nhiem+mau&total=291&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=9  ( kỳ 6 )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=7329935647129178853 ( kỳ 7A )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-2238482578472451453  ( kỳ 7B )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=2231481689482033823   ( kỳ 8A )
  http://video.google.fr/videoplay?docid=-1391821775335820848  (kỳ 8B )   


   


Posté par GioLangDu à 13:02 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur VIDEO PHẬT PHÁP ( Click vào links bên dưới xem trực tiếp )

Nouveau commentaire